Julkaistu 10.04.2017

Liikunta- ja nourisolain mukaiset avustusanmukset vuodelle 2017