Julkaistu 19.05.2017

Kunnan tieavustukset

Yksityisteillä vuonna 2016 suoritettujen

kunnossapitotöiden kustannuksiin myönnettävät

KUNNAN TIEAVUSTUKSET

ovat haettavana 31.8.2017 asti.

Hakemuskaavakkeita saa kunnanvirastosta.

Hakemukset tulee osoittaa rakennetun ympäristön lautakunnalle

täydellisin tilinpäätöstiedoin varustettuna määräaikaan

mennessä.

Avustuksia jaettaessa noudatetaan

kunnanvaltuuston vahvistamia perusteita.

12.5.2017 Tiejaosto