Rakennusvalvonta neuvoo ja valvoo

Rakennusvalvonnan henkilöstö neuvoo rakennuslupia, toimenpidelupia ja poikkeuslupia koskevissa asioissa sekä valvoo rakentamista kunnassa.

Rakennustarkastaja Ari Eskola
puh. 050 387 3355

- asiakasvastaaottoaika perjantaisin klo 12.00 - 13.30. Muut tapaamiset ajanvarauksella.
- asiakaspuhelinaika maanantaisin klo 12.00 - 13.30

Toimistosihteeri Katri Jokinen
puh. 044 722 2245

 

RAKENNUSVALVONTA TIEDOTTAA:
30.6.17: Rakennustarkastajan asiakasvastaanottoajat muuttuvat 31.7.17 alkaen seuraavasti:
             - asiakasvastaaottoaika perjantaisin klo 12.00 - 13.30. Muut tapaamiset ajanvarauksella.
             - asiakaspuhelinaika maanantaisin klo 12.00 - 13.30
12.6.17: Rakennustarkastajan kesäloma on 3. - 30.7. Viimeinen lupien myöntämispäivä ennen lomaa on ti 20.6. ja näin ollen tulee hakemusten kaikkine tarvittavine liitteineen olla jätettynä Lupapisteeseen tai paperisena rakennusvalvontaan viimeistään ma 19.6. klo 12 mennessä. Tämän jälkeen jätetyt hakemukset käsitellään elokuussa.
27.1.17: Olemme ottaneet käyttöön sähköisen Lupapiste -rakennuslupahakupalvelun. Sähköiseen asiointiin pääset:
www.lupapiste.fi
Katso luvan hakemisen uusi ohjeistus sivulta "Luvan hakeminen ja liitteet".

- Vastaavat työjohtajat huomio: Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava siitä, että hänellä on esittää rakennustarkastajalle eri katselmuksissa tarvittavat rakennusvalvonnan hyväksymät ja leimatut rakenne- ja muut erityissuunnitelmat.

 


Ladattavia asiakirjoja

  • Rakentamiseen ja maiseman muuttamiseen tarvittavat luvat (.docx) Lataa
  • Tarvittavat liitteet rakennus- ja toimenpidelupahakemukseen sekä poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukseen (.docx) Lataa

Luvan hakemisessa tarvittavat lomakkeet ja liitteet löydät täältä.

Pääsuunnittelijan ja työnjohtajien tehtävät.
 

RAKENNUSJÄRJESTYS (voimaantulo 1.1.2013)
RAKENNUSVALVONTATAKSA (voimaantulo 1.11.2016)

Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on annettava aina ennen loppukatselmusta ja todistus esitettävä rakennustarkastajalle loppukatselmuksessa.
Linkki verottajan sivulle: https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Rakenta...


Valtioneuvosto hyväksyi 26.3.2015 asetuksen haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäajan pidentämisestä. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15. maaliskuuta 2018 asti.
Lue tarkemmin asiasta täältä.
Miten edetä jätevesijärjestelmän uusimisessa? Lue tästä.


VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
www.valonia.fi/vesi | www.facebook.com/valonia.fi