Etusivulle »

Rakennusvalvonta neuvoo ja valvoo

Rakennusvalvonnan henkilöstö neuvoo rakennuslupia, toimenpidelupia ja poikkeuslupia koskevissa asioissa sekä valvoo rakentamista kunnassa.

Rakennustarkastaja Ari Eskola
puh. 050 387 3355

• asiakasvastaaottoaika perjantaisin klo 12.00 - 13.30. Muut tapaamiset ajanvarauksella.
• asiakaspuhelinaika maanantaisin klo 12.00 - 13.30

Toimistosihteeri Katri Jokinen
puh. 044 722 2245

 

RAKENNUSVALVONTA TIEDOTTAA:
• Rakennetun ympäristön lautakunta/rakennusvalvonta on aloittanut elokuussa 2017 tehovalvonnan luvattomien rakennusten/rakennelmien löytämiseksi koko kunnan alueella. Tehovalvonta kestää 2018 loppupuolelle. Ensimmäisen kuukauden aikana lautakunta on tehovalvontakäynneillään löytänyt jo yli 50 luvatonta rakennusta/rakennelmaa.
• Olemme ottaneet käyttöön sähköisen Lupapiste -rakennuslupahakupalvelun. Sähköiseen asiointiin pääset: www.lupapiste.fi
Katso luvan hakemisen uusi ohjeistus sivulta "Luvan hakeminen ja liitteet".
 

HUOMIO: Jokaiselle luvanvaraiselle rakentamistoimenpiteelle on tehtävä OMA sähköinen hakemuksensa. Taivassalossa EI ole käytössä Lupapisteen ”Lisää toimenpide” –kohta, jolla voisi hakea samalla hakemuksella lupaa useammalle eri toimenpiteelle.

Vastaavat työjohtajat huomio:
- esitä rakennustarkastajalle eri katselmuksissa tarvittavat rakennusvalvonnan hyväksymät ja leimatut rakenne- ja muut erityissuunnitelmat.
- esitä vtj:n tarkastusasiakirjasi rakennustarjastajalle käyttöönotossa/loppukatselmuksessa ja lataa se myös ennen katselmusta Lupapisteeseen


Ladattavia asiakirjoja

  • Rakentamiseen ja maiseman muuttamiseen tarvittavat luvat (.docx) Lataa
  • Tarvittavat liitteet rakennus- ja toimenpidelupahakemukseen sekä poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukseen (.docx) Lataa

Luvan hakemisessa tarvittavat lomakkeet ja liitteet löydät täältä.

Pääsuunnittelijan ja työnjohtajien tehtävät.
 

RAKENNUSJÄRJESTYS (voimaantulo 1.1.2013)
RAKENNUSVALVONTATAKSA (voimaantulo 1.11.2016)

Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on annettava aina ennen loppukatselmusta ja todistus esitettävä rakennustarkastajalle loppukatselmuksessa.
Linkki verottajan sivulle: https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Rakenta...


Valtioneuvosto hyväksyi 26.3.2015 asetuksen haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäajan pidentämisestä. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15. maaliskuuta 2018 asti.
Lue tarkemmin asiasta täältä.
Miten edetä jätevesijärjestelmän uusimisessa? Lue tästä.


VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
www.valonia.fi/vesi | www.facebook.com/valonia.fi