Rakennusvalvonta neuvoo ja valvoo

Rakennusvalvonnan henkilöstö neuvoo rakennuslupia, toimenpidelupia ja poikkeuslupia koskevissa asioissa sekä valvoo rakentamista kunnassa.

Rakennustarkastaja Ari Eskola
puh. 050 387 3355

Rakennustarkastajan asiakasvastaanottoajat ovat maanantaisin ja torstaisin klo 9-11.

Toimistosihteeri Katri Jokinen
puh. 044 722 2245


RAKENNUSVALVONTA TIEDOTTAA:

2.3.2017: Ensimmäisten kuukaukausien aikana sähköisten hakemusten osuus saavutti heti 100%. Hakijoilta ja suunnittelijoilta tulee positiivista palautetta.
27.1.2017: Olemme ottaneet käyttöön sähköisen Lupapiste -rakennuslupahakupalvelun. Tämä lupa-asiointi on ensisijainen vaihtoehto perinteiselle, paperisessa muodossa hakemiselle. Sähköiseen asiointiin pääset:
www.lupapiste.fi
Katso luvan hakemisen uusi ohjeistus sivulta "Luvan hakeminen ja liitteet".

- Vastaavat työjohtajat huomio: Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava siitä, että hänellä on esittää rakennustarkastajalle eri katselmuksissa tarvittavat rakennusvalvonnan hyväksymät ja leimatut rakenne- ja muut erityissuunnitelmat.


Ladattavia asiakirjoja

  • Rakentamiseen ja maiseman muuttamiseen tarvittavat luvat (.docx) Lataa
  • Tarvittavat liitteet rakennus- ja toimenpidelupahakemukseen sekä poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukseen (.docx) Lataa
Luvan hakemisessa tarvittavat lomakkeet ja liitteet löydät täältä.

Pääsuunnittelijan ja työnjohtajien tehtävät.

RAKENNUSJÄRJESTYS (voimaantulo 1.1.2013)
RAKENNUSVALVONTATAKSA (voimaantulo 1.11.2016)

Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on annettava aina ennen loppukatselmusta ja todistus esitettävä rakennustarkastajalle loppukatselmuksessa.
Linkki verottajan sivulle: https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Rakenta...


Valtioneuvosto hyväksyi 26.3.2015 asetuksen haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäajan pidentämisestä. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15. maaliskuuta 2018 asti.
Lue tarkemmin asiasta täältä.
Miten edetä jätevesijärjestelmän uusimisessa? Lue tästä.


VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
www.valonia.fi/vesi | www.facebook.com/valonia.fi