Asuminen ja ympäristö

Tekninen toimi huolehtii kunnan teknisten palvelujen tuottamisesta, kuten kunnallistekniikan rakentamisesta, kaavateiden kunnossapidosta, tievalaistuksesta, kunnan jätehuollosta, kunnan talonrakennustoiminnasta sekä alueidenhoitopalveluista.

Kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto
puh. 044 387 3311
Rakennusmestari tavoitettavissa puhelimitse ma-to. Tapaamiset ajanvarauksella.

Teknisen toimen hallinto ja työnjohto sekä teknisen lautakunnan esittelijä ja sihteeri. Kunnan kiinteistöjen, yleisten alueiden ja liikenneväylien kunnossapito ja rakennuttaminen, kunnallistekniikan kunnossapito ja rakennuttaminen, vesi- ja jätevesilaitoksen johto, satamapäällikkö, jätehuolto, yksityistieasiat ja isännöinti.

Rakennustarkastaja Ari Eskola
puh. 050 387 3355
Rakennustarkastajan asiakasvastaanottoajat ovat maanantaisin ja torstaisin klo 9–11.

Rakennusvalvonta ja teknisen lautakunnan esittelijä. Rakennusluvat, toimenpideluvat ja -ilmoitukset, erikoissuunnitelmat, työnjohtajahakemukset, neuvonta, rakentamisen ja rakennetun ympäristön valvonta, katselmukset sekä poikkeamislupien, suunnittelutarveratkaisujen ja maisematyölupien valmistelu ja ranta-asemakaavoitus.

Toimistosihteeri Katri Jokinen
puh. 044 722 2245


Rakennuslupa-asiat, neuvonta ja opastus ja vesiliittymäasiat.

Kiinteistöpäivystys 050 387 3391
Vesilaitos & jätevedenpuhdistamo Veijo Suominen 050 387 3357
Taloyhtiöiden isännöinti Jari Nerjanto
044 387 3311
Toimistosihteeri Katri Jokinen
044 722 2245
Kiinteistönhoito

Hannu Nymander
Matti Topi
050 387 3391
050 387 3358
Ulkoalueiden hoitaja Mikko Ranki 044 387 3620
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Nuohooja

Jari Järvinen
Tommi Kääriä
0400 523 624
0400 439 872